موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
صبا
دنیای مجــــازی ...ء


دنیای مجــــــــــــــازی از محضر اللـّـــــه خارج نیست ..

حواسمان هست کلیک که می کنیم ..

ذکـــــــــــــر می گوییم ..!!؟

یا بیهوده میرانیــــــــــــم ..!!؟

یا که سکــــــــــــــــــــــوت کرده ایم

و به نظاره جنگ حسین(ع) نشسته ایـــــــــــــم !!!!!؟؟

 

... لبیک یا مَهــــــــــــــدی ...+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93 تیر 4 ساعــت ساعت 5:30 عصر تــوسط دختر حاج حسیـــن | نظر
برچسب ها: دنیای مجازی